Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨

به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان روز پنجشنبه مورخ 98/06/28 نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمايند

5_ فرم گواهی داوری،راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

   دانلود : داوری،راهنمایی_و_مشاوره_دانشجویان.doc           حجم فایل 56 KB