آدرس: استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان چرام، ابتدای جاده آرند، دانشکده صنعت و معدن

شماره تماس : 33246102-074

کد پستی: 59836-75761