نام و نام خانوادگی: نصراله افتخاری یوسف آباد

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکتری عمران- زلزله

زمینه های تحقیقاتی:

-          

-          

-          

 

اطلاعات تماس:

ایمیل:

تلفن: 07458360050

رزومه: پیوست