شروع کلاس های ترم دوم دانشکده صنعت و معدن چرام
شروع ترم بهمن ماه
شروع کلاس های ترم دوم دانشکده صنعت و معدن چرام از روز شنبه 18 بهمن ماه 1399
 ١٠:١٨ - 1399/11/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آرایش ترمی
آرایش ترمی رشته عمران و مکانیک
آرایش ترمی رشته عمران و مکانیک
 ١١:٤٦ - 1399/11/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
 ٢١:٣٤ - 1398/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
نحوه ثبت نام حضوری و غیر حضوری پذیرفته شدگان صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398
نحوه ثبت نام حضوری و غیر حضوری پذیرفته شدگان صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398
نحوه ثبت نام حضوری و غیر حضوری پذیرفته شدگان صرفاً براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری سال 1398
 ١٤:١٨ - 1398/07/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
تست
تست
 ١٠:٠١ - 1398/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>