نام ونام خانوادگی: صاحب سروش فر

سمت: رئیس دانشکده صنعت و معدن چرام

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکتری فیزیک - گرانش و کیهانشناسی

تلفن: 33246102-074