نام و نام خانوادگی: عباس حسینی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکتری عمران

زمینه های تحقیقاتی:

-          

-          

-          

 

اطلاعات تماس:

ایمیل:

تلفن: 07458360050

رزومه: پیوست