اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
صاحب سروش فر رئیس دانشكده 09171484240
عيسي ديده دار كارشناس امور عمومي 09176638690
مصدق ارجمند مسئول آموزش و دفتر ریاست 09177412028
مصطفی باقر فرد حراست 09115621382
احسان  وارسته کارشناس عمران 09369708083
سید رضا  سیادت نسب کارشناس مکانیک 09167001542
رضا برخه امور کتابخانه 09178425102
مرتضی نیکدل امور دانشجویی 09178440038
فایز بازگیر حراست 09179437780
ایوب دهبانی حراست 09169713303
جواد طاهری پور سرپرست خوابگاه 09175963124
مصطفی اسدی خدمات 09175706301

2